Λίστα επιθυμιών
0
Τσάντα αγορών

Όροι & Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.arisfc.com (εφεξής θα καλείται «η ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία ARISFC 1930 LTD, με έδρα τη Λεμεσό, και εγγεγραμμένο γραφείο στη Γρίβα Διγενή 78, Γραφείο B1, Νεάπολη, 3101 Λεμεσό, Κύπρο, αριθμό εγγραφής ΗΕ415533, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας info@arisfc.com και αριθμό τηλεφώνου +357 99 790 088 (εφεξής θα καλείται «η Εταιρεία»).

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος με domain όνομα shop.arisfc.com που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://shop.arisfc.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και εμπορεύεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας (εφεξής θα καλείται «Χρήστης» ή/και «Επισκέπτης» ή/και «Πελάτης» κατ' αναλογία, δηλαδή εάν πρόκειται μόνο για απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα ή εάν εκτελεί τόσο την παραγγελία όσο και την αγορά ή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι αποδέχεται και συναινεί στους ακόλουθους όρους ανεπιφύλακτα και χωρίς εξαίρεση. Σε περίπτωση διαφωνίας οποιουδήποτε χρήστη με τους παρόντες όρους, τότε είναι ευθύνη του χρήστη να απέχει από τη χρήση, την επίσκεψη και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

2. Γενικοί όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις των Όρων Χρήσης, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.

3. Πληροφορίες και Προϊόντα Που Παρέχονται

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από λάθος/παράπτωμα λόγω κοινής εμπειρίας και δικαιούται να τα διορθώνει κάθε φορά που αντιλαμβάνεται την ύπαρξή τους.

Η Εταιρεία ασκεί τη δέουσα επιμέλεια έτσι ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα καθώς και τυχόν αναρτημένων βίντεο να αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο ενδέχεται να παρεκκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και γενική εικόνα των Προϊόντων που πωλούνται στο E-shop. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισής του σε βίντεο από την πραγματική εικόνα.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου που σχετίζονται με προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, καθώς και για το περιεχόμενο τρίτων στους οποίους παραπέμπεται ο Χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων από την ιστοσελίδα ή στους οποίους η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές των προϊόντων που αγοράζονται από φυσικό κατάστημα με την επωνυμία «ARISFCStore» ή/και οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα που σχετίζεται με την Εταιρεία στην Κύπρο, στο οποίο ο Πελάτης βρήκε ένα προϊόν με χαμηλότερη τιμή στο ηλεκτρονικό του κατάστημα ή αντίστροφα.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και για τη δική σας προστασία, παρακαλούμε, εάν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε σε μια παραγγελία, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (email info@arisfc.com ή τηλέφωνο +357 25 008 292).

4. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για τη σωστή λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. (ii) για την προσβασιμότητα και χρήση της ιστοσελίδας, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και έγκαιρο χαρακτήρα του περιεχομένου, των πληροφοριών ή των δεδομένων που διατίθενται στον ιστότοπο, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφαλμάτων από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των εφαρμογών (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία ενημερώνει τον Χρήστη ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας όσο και η προώθηση των προϊόντων (στην αγορά των οποίων ο Χρήστης μπορεί να προχωρήσει μέσω του e-shop) παρέχονται «ως έχουν» χωρίς όρους ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβεια, την ορθότητα ή την καταλληλότητά τους για τη χρήση ή για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει σύμφωνα με τα δεδομένα που τηρούνται σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή τη μη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες για τη μη διαθεσιμότητα, σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας «όπως είναι».

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή επακόλουθη, η οποία είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διασυνδεδεμένη ή/και σωρευτική συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χαμένων κερδών, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που μπορεί να υποστεί επισκέπτης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή όχι ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσίες ή/και προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται από αυτήν ή/και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, και σε περίπτωση που οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για την κάλυψη οποιασδήποτε πραγματικής ζημίας στον ζημιωμένο που έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται άμεσα με το ζημιογόνο γεγονός και με το αδίκημα ή την παράλειψή του. Σε περίπτωση αμέλειας οποιαδήποτε ζημιά περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00). Ως εκ τούτου, όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τους οποίους ο Χρήστης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει και αποδέχεται στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους με την καλή πίστη και τις εμπορικές πρακτικές.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από μη εκτέλεση ή από καθυστέρηση της εκτέλεσής τους, για οποιονδήποτε λόγο.

5. Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με το νόμο και με βάση τους κανόνες που διέπουν την καλή πίστη και τις πρακτικές δίκαιης διαπραγμάτευσης και ως εκ τούτου απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:

6. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών σχεδίων, διακριτών τίτλων, σημάτων, κειμένων, φωτογραφιών κ.λπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ή άλλων νόμιμων δικαιούχων και προστατεύεται από το κυπριακό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή, μεταβίβαση ή δημιουργία παράγωγων εργασιών που βασίζονται σε αυτό το περιεχόμενο ή παραπλανούν το κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, επικοινωνία, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και περιγράφονται μέσω της ιστοσελίδας με το εμπορικό σήμα ARISFC ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή τρίτων αντίστοιχα, που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην ιστοσελίδα δεν δίνει σε καμία περίπτωση άδεια ή άδεια χρήσης σε τρίτους.

7. Περιορισμένη άδεια χρήσης

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν και όλων των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, η ιστοσελίδα σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής αυτής της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Η άδεια αυτή δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και τα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

8. Σύνδεσμοι προς άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει και να χρησιμοποιεί συνδέσμους που οδηγούν σε σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε ιστοσελίδες τρίτων και θεωρούνται σχετικές ιστοσελίδες και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και παρέχουν αυτούς τους συνδέσμους μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης της ιστοσελίδας, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι παρέχονται στην ιστοσελίδα δεν υποδεικνύει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε σχετική ιστοσελίδα, ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε αυτές τις ιστοσελίδες και η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις μεταδόσεις του διαδικτύου ή για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

9. Δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα

Ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) που λαμβάνεται μέσω του λογαριασμού του. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Χρήστη έναντι άλλων τρίτων λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη, εάν ο Χρήστης δεν έχει ενημερώσει προηγουμένως σωστά την Εταιρεία στο info@arisfc.com ή στο τηλέφωνο +357 25 008 292.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του οποιαδήποτε στιγμή κατά βούληση πατώντας το κουμπί Απενεργοποίηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν ο χρήστης απενεργοποιήσει το λογαριασμό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τότε ο λογαριασμός του θα απενεργοποιηθεί συνολικά.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι αορίστου χρόνου και μπορούν να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος.

Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει τους παρόντες Όρους στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνεται από τον Χρήστη και ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το οποίο ο λογαριασμός του Πελάτη θα απενεργοποιηθεί στο σύνολό του.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαγράψει το Λογαριασμό ενός Χρήστη ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, έχει το δικαίωμα να το πράξει όταν υπάρχει οποιοσδήποτε σημαντικός λόγος, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εάν υπάρχουν ενδείξεις δυσπιστίας, παράνομης ή αντισυμβατικής πλοήγησης ή/και χρήσης της ιστοσελίδας (που διαπιστώνεται από την Εταιρεία ή κατόπιν καταγγελίας από οποιονδήποτε τρίτο). Σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες του Χρήστη διατηρούνται για να επιβεβαιωθεί ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα εγγραφεί εκ νέου.

10. Ορθότητα των υποβληθέντων δεδομένων

Ο Χρήστης εισάγει τις υποχρεωτικές (ή/και προαιρετικές, εάν το επιθυμεί) πληροφορίες που αναφέρονται στη φόρμα εγγραφής κατά τη στιγμή της εγγραφής ή/και κατά την υποβολή μιας παραγγελίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι απολύτως σωστές, αληθείς, ακριβείς και ενημερωμένες και να διατηρούν αυτές τις πληροφορίες σωστά, με ειλικρίνεια, ακρίβεια και ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια του λογαριασμού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και καταλλήλως λόγω της χρήσης αναληθών, ανακριβών ή μη ενημερωμένων προσωπικών δεδομένων που δηλώνει ο Χρήστης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη στην Εταιρεία λόγω αναληθών, λανθασμένων ή μη ενημερωμένων πληροφοριών που δηλώνονται από τον Χρήστη. Υπογραμμίζεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που θα γίνουν (στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που παρέχεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει παράσχει ο Χρήστης κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού, θα θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν δεν παραδίδονται στον Χρήστη λόγω σφάλματος στα δεδομένα που υποδεικνύει ο Χρήστης ή/και λόγω τεχνικών ή άλλη βλάβη στο διακομιστή του ή/και στο τηλέφωνό του ή/και στον πάροχο τηλεπικοινωνιών του ή/και λόγω αλλαγής των δεδομένων του (υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρεία).

Ένα ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας είναι επίσης η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης, ο οποίος θα οριστεί από τον ίδιο τον Χρήστη με βάση τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας της Εταιρείας, για τη δημιουργία κωδικών πρόσβασης. Με αυτόν τον κωδικό, ο Χρήστης θα έχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, του Λογαριασμού του και του ηλεκτρονικού καταστήματος και αυτός ο κωδικός πρέπει να διατηρείται πάντα μυστικός και ασφαλής.

Ειδικότερα, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την είσοδο στο λογαριασμό. Ο Χρήστης πρέπει να αποφύγει εντελώς τη χορήγηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους, προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση (και ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά σε τυχόν ανηλίκους). Επιπλέον, κάθε Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία εάν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι ο μυστικός κωδικός πρόσβασης θα μπορούσε ή μπορεί να ήταν γνωστός σε τρίτους ή υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης χωρίς την άδεια του χρήστη.

11. Περιγραφή διαδικασίας αγοράς

Το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες καταναλωτές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση και να τα τροποποιήσει, να τα ανανεώσει ή/και να τα αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους πελάτες. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τυχόν προσφορές και εκπτώσεις που μπορεί να κάνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον πελάτη, βάσει της εμπορικής πολιτικής που διατυπώνει ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Η Εταιρεία μπορεί, κατά βούληση, να ορίσει μέγιστα ή/και ελάχιστα όρια για κάθε παραγγελία, χωρίς προειδοποίηση προς τον πελάτη. Τα όρια μπορούν να αλλάξουν και σε κάθε περίπτωση, αυτό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα θα ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς κόστος και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει την εμπορική του πολιτική, σε σχέση με το κόστος παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προϊόντος και την υποβολή σωστής παραγγελίας, μέσω του e-shop. Υπογραμμίζεται ρητά ότι ο παρών δικτυακός τόπος δεν αποτελεί προσφορά σύναψης σύμβασης προς τον Πελάτη, αλλά πρόσκληση υποβολής πρότασης από τον Πελάτη. Η σύμβαση συνάπτεται μόνο εάν ο Πελάτης λάβει το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας του:

Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας μέχρι τη σύναψη της σύμβασης αγοράς είναι τα εξής:

Για να διευκολύνουμε την αναζήτησή σας, έχουμε διανείμει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Όλες οι κατηγορίες αναπτύσσονται μέσα από ένα δέντρο υποκατηγοριών. Στόχος μας είναι να επιτρέψουμε στον χρήστη να φτάσει στο τελικό προϊόν με τα λιγότερα δυνατά κλικ.

12. Παράδοση προϊόντων

Η παράδοση ή/και παραλαβή των προϊόντων που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα γίνεται με τον τρόπο και το κόστος (κατά περίπτωση) που καθορίζεται στην ιστοσελίδα, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό βάρος ή τον όγκο των αγορασμένων προϊόντων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των προϊόντων του ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τον πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, η ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να αλλάξει. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογη προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον πελάτη προκειμένου να του παράσχει πληροφορίες.

Η Εταιρεία μπορεί επιπλέον, κατά την κρίση της, να θέσει ως προϋπόθεση για την παράδοση οποιουδήποτε προϊόντος την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη κατά τη στιγμή της παράδοσης, για να πιστοποιήσει ότι ο πελάτης, ο οποίος θα πρέπει επίσης να είναι ο παραλήπτης, δεν είναι ανήλικος. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης ή αμφιβολίας, η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση και να ακυρώσει εντελώς την πώληση με μια απλή δήλωση στον τόπο παράδοσης του παραλήπτη.

13. Πληρωμές

Η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει κατά την κρίση της, τους τρόπους πληρωμής για την αγορά προϊόντων μέσω του e-shop και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διευθετούνται οι πληρωμές και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση προς τους πελάτες, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, μέσω της σχετικής ανάρτησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, πριν από την ολοκλήρωση κάθε μεταφοράς.

Σε περίπτωση πληρωμής της τιμής με πιστωτική κάρτα, αυτό μπορεί να γίνει με τις κάρτες που γίνονται δεκτές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν ο πελάτης επιλέξει την πιστωτική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί μέσω αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλες τις ηλεκτρονικές εγγυήσεις ασφάλειας πληρωμών στην ανακοίνωσή του. Η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο πελάτης πραγματοποιείται μόνο από το συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την επεξεργασία και την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, θα καταστήσει υπεύθυνο τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζει τα στοιχεία της κάρτας των πελατών της. Η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να απορρίψει την παραγγελία του πελάτη ή να υπαναχωρήσει από την πώληση ανά πάσα στιγμή, εάν παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα ή υπάρχει στα στοιχεία της κάρτας. Είναι κατανοητό ότι ο πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας στο πλαίσιο του συστήματος πληρωμών.

14. Εφαρμόσιμος νόμος και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λεμεσού, Κύπρου.

15. Τελικές διατάξεις

Οι παραπάνω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν πλήρως τα μέρη (την Εταιρεία και τους Χρήστες/Επισκέπτες/Πελάτες) και αποτελούν το σύνολο της σύμβασης των μερών και αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε και όλες τις προηγούμενες και τρέχουσες συμβάσεις. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και δεν θα μεταβληθούν εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ρητά.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καταχρηστική ή ακυρωμένη διάρκεια της σύμβασης, δεν επηρεάζει τους άλλους όρους της σύμβασης, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και δεσμεύουν τα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, όπου είναι εφικτό, είναι δυνατόν ένας όρος/υπό-παράγραφος ή μέρος ενός όρου/υπό-παράγραφου να εξετάζεται χωριστά, προκειμένου να καταστεί το υπόλοιπο μέρος έγκυρο, επομένως ο όρος ερμηνεύεται αναλόγως. Διαφορετικά, οι διάδικοι συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και να ερμηνευθεί, προκειμένου να επιτευχθεί, στο βαθμό του δυνατού, η αρχική έννοια του όρου/υπό-υποπαράγραφου, σύμφωνα με το νόμο.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση από τα μέρη, εν μέρει ή σε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση ή την παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, η οποία μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου.

Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ): Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην Κύπρο με το νόμο Ν. 85(1)/2017, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών προβλέπεται πλέον με τη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλαδή φυσικού προσώπου που ενεργεί εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας) και έχει προβλήματα με την αγορά που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Πελάτης μπορεί να κινήσει τη διαδικασία ΕΕΔ μέσω της ενιαίας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) που είναι διαθέσιμη σε https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλλουν τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές, σε μια ηλεκτρονική διαδικασία εξυγίανσης.

Κατάλογος εγκεκριμένων φορέων ΕΕΔ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προστασίας Καταναλωτών.