Λίστα επιθυμιών
0
Τσάντα αγορών

Πολιτική απορρήτου

Το παρόν έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων που παρέχονται από την ARIS FC 1930 LTD, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση shop.arisfc.com. Με τη χρήση του, οι χρήστες εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους στο παρόν έγγραφο. Εάν οι χρήστες αρνηθούν να συμμορφωθούν με το παρόν Έγγραφο, πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την παρούσα Ιστοσελίδα.

1. Εμπιστευτικές πληροφορίες, που συλλέγονται και επεξεργάζονται από αυτή την ιστοσελίδα

1.1. Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται:

1.1.1. Δεδομένα επικοινωνίας, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

1.1.2. Δεδομένα προφίλ, όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας που ενδέχεται να ορίσετε για τη δημιουργία ενός λογαριασμού.

1.1.3. Επικοινωνίες, όπως πληροφορίες που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας με ερωτήσεις, σχόλια ή άλλα δεδομένα.

1.1.4. Δεδομένα μάρκετινγκ, όπως το email σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε για την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ και τις προτιμήσεις σας για τη λήψη επικοινωνιών σχετικά με τις προσφορές μας.

1.1.5. Δεδομένα αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού των παραγγελιών σας και των πληροφοριών για την επεξεργασία και την εκτέλεση της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των λεπτομερειών παραγγελίας, των διευθύνσεων χρέωσης και παράδοσης.

2. Σκοποί συλλογής εμπιστευτικών πληροφοριών

2.1. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν:

2.2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς θα καταγράφονται, θα χρησιμοποιούνται και θα προστατεύονται από εμάς σύμφωνα με την ισχύουσα προστασία δεδομένων και την πολιτική απορρήτου μας.

2.3. Η διαχείριση του ιστότοπου χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους εξής σκοπούς:

2.3.1. Εγγραφή χρηστών.

2.3.2. Διατήρηση της λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου.

2.3.3. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και συλλογή στατιστικών στοιχείων.

2.3.4. Βελτίωση του παρόντος δικτυακού τόπου και των αγαθών που παρέχονται από την ARIS FC 1930 LTD. 

2.3.5. Παροχή προϊόντων, εισιτηρίων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει.

2.3.6. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον Σύλλογο και τα προϊόντα / τις υπηρεσίες / τις εκδηλώσεις μας.

2.3.7. Αντιμετώπιση μεμονωμένων ερωτημάτων και ζητημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την αγορά / χρήση των υπηρεσιών μας.

2.4. Διαχείριση του ιστότοπου επικοινωνεί μαζί σας προκειμένου να μπορούμε να διαχειριζόμαστε, να διαχειριζόμαστε και να σας παρέχουμε τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας και να απαντάμε σε τυχόν αιτήματά σας σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να συλλέγουμε και να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

3. Περιορισμοί ευθύνης

3.1. Η παρούσα Διαχείριση της Ιστοσελίδας δεν ξεκινά την τοποθέτηση εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, δεν ελέγχει την ακρίβεια και τη συνάφεια τους, αλλά η παρούσα Διαχείριση της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιβεβαίωση της γνησιότητας των πληροφοριών που της διαβιβάζονται από τον Χρήστη.

3.2. Με την τοποθέτηση των εμπιστευτικών πληροφοριών τρίτων, οι Χρήστες εγγυώνται ότι έχουν λάβει όλες τις άδειες και τις συναινέσεις για τις ενέργειες αυτές και εγγυώνται τη συναίνεση των προσώπων αυτών σε όλους τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

3.3. Η Διοίκηση του παρόντος ιστότοπου δεν ευθύνεται για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών και εμπιστευτικών πληροφοριών από τρίτους.

3.4. Ο Χρήστης μπορεί να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του σε τρίτους κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του Ιστότοπου, εφόσον το επιθυμεί. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται δημόσια διαθέσιμες και η Διαχείριση του παρόντος Δικτυακού Τόπου δεν ευθύνεται για τις συνέπειες τέτοιων ενεργειών του Χρήστη.

3.5. Η παρούσα Διαχείριση Ιστοσελίδας μπορεί να διεξάγει στατιστικές, δημογραφικές έρευνες και έρευνες μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες. Η παρούσα Διαχείριση Ιστοσελίδας εγγυάται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία σύνδεση με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη και δεν θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τον συγκεκριμένο Χρήστη.

4. Συλλογή και αποθήκευση εμπιστευτικών πληροφοριών

4.1. Η παρούσα Διαχείριση Ιστοτόπου συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν Έγγραφο. Η παρούσα Διαχείριση Ιστοσελίδας λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποθήκευση και τη χρήση των ληφθέντων πληροφοριών. Η συλλογή εμπιστευτικών πληροφοριών πραγματοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο.

4.2. Η παρούσα Διαχείριση Ιστοσελίδας λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες, καθώς και του κινδύνου ακατάλληλης χρήσης τους, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες από τρίτους.